Disclaimer

Door via onze website te solliciteren of meer informatie te vergaren, verklaar je je automatisch uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan CMC nv of rechthoudende derden.

Juistheid van informatie
We proberen onze website, net zoals deze disclaimer, zo goed mogelijk up-to-date te houden. We kunnen u echter niet garanderen dat alle informatie op elk moment actueel, juist en volledig is.

Beperking van aansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook ontstaan door het gebruik, onvolledigheid of onjuistheid op onze website of bekomen via een link van onze website naar andere websites.

Privacy policy

Je gaat met het gebruik van de website om te solliciteren voor 1 van onze openstaande functies automatisch akkoord met onze privacyverklaring. De volledige privacy policy kan je hier lezen.

Deze website is eigendom van CMC nv
Industriepark Klein Frankrijk
Klein Frankrijkstraat 40
9600 Ronse

hr@cmcnv.com
Ondernemingsnummer: BTW BE 0451.341.493